Serc

Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad wordt eenmaal in de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij zijn dus volksvertegenwoordigers. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en of een plan uiteindelijk doorgaat. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan. Bovendien controleert de gemeenteraad of het college het vastgestelde beleid correct uitvoert.

De gemeenteraad heeft zeventien leden. De raad wordt ondersteund door de raadsgriffier en de burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter en de griffier hebben geen stemrecht. De gemeenteraad vergadert op de laatste donderdag van de maand en deze vergaderingen zijn meestal openbaar. Tijdens de vergadering kan iedereen gebruik maken van spreektijd voor onderwerpen op de agenda. Ieder spreker moet zich 48 uur voor het begin van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffier, tel. (0527) 689868.