Serc

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders (B & W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van de gemeente Urk wordt gevormd door de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. Zij zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van vergunningen, het aanpassen van een gevaarlijk kruispunt of de verkoop van grond. In de wekelijkse collegevergadering komt alles aan de orde waarover een besluit moet worden genomen en wordt daarna eventueel voorgelegd aan de raadscommissies of de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de genomen besluiten zijn dat wel. De ondersteuning van het college vindt plaats door de ambtelijke organisatie.